Przepływ dowodów księgowych

 
Tytuł:Przepływ dowodów księgowych
Url:http://zus.e-zobowiazania.pl/archiwizacja/instrukcja-obiegu-dokumentow-gospodarka-srodkami.html
Opis: 
 Dokumenty księgowe trzeba zapisywać w sposób, który uchroni je przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnieniem, uszkodzeniem bądź zniszczeniem. W sytuacji, gdy obieg dokumentów w firmie ma postać tradycyjną, wówczas istotnym elementem, który ma zapewnić ich ochronę, jest stosowanie się wszystkich pracowników do zasad zapisanych w instrukcji obiegu dokumentów księgowych. Natomiast kiedy rachunkowość prowadzona jest za pomocą komputera, ochrona ta powinna także polegać na stosowaniu nośników danych, jakie są odporne na zagrożenia oraz na stosowaniu właściwych środków ochrony zewnętrznej. Ponadto konieczne jest systematyczne tworzenie i przechowywanie kopii zapasowych. Rodzaje dowodów księgowych

Losowe

Inne

 
 
This template downloaded form free website templates